Om Helle Gade

Som boligsælger har du brug for ærlig viden om, hvad der skal til for at få din bolig solgt. Denne viden kan vi give dig. En tæt kontakt med din ejendomsmægler giver dig det indblik i boligmarkedet, så du kan træffe de rigtige beslutninger i salgsprocessen. På den måde får du de bedste muligheder for at få solgt.
Vores mål er at give vores kunder den bedste service og indlevelse i salgsprocessen, og vores mål er nået, når du som kunde har lyst til at anbefale os til venner og bekendte.
Det er ikke svært at sælge boliger i Randers, det kræver blot den rigtige ejendomsmægler med et stærkt lokalkendskab, en solid mæglerfaglig baggrund og et engagement, så du ikke er i tvivl om, at vi arbejder i din interesse.
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos TRYG Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf. nr. 7011 2020, www.tryg.dk. Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages for kontorer beliggende i Europa. Virksomhedens ejer og ansvarlig ejendomsmægler er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk.
Ejendomsmæglervirksomheden er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islandsbrygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66,  www.ejendomsmaeglernaevnet.dk
Medarbejdere
Helle Gade, indehaver og ansvarlig ejendomsmægler, MDE
Betina Lund Nielsen, sagskoordinator
Samarbejdsaftaler
Dansk Boligforsikring / Willis A/S
Jyske Medier
Din Avis
Der modtages provision, vederlag, rabat for fremskaffelse af/henvisning  til:
Dansk Boligsforsikring / Willis A/S
Jyske Medier
Din avis
Kontakt os for yderligere oplysninger om provisionens, vederlagets eller rabattens størrelse