Hvem er vi?

Vi en byens lokale og uafhængige ejendomsmæglerforretning. Ikke de største – men forhåbentligt de bedste.
Vi vægter, at du som sælger hele tiden føler dig tryg i forløbet, og du ved, hvad der sker.
Vi har en god og konstruktiv dialog. På vores løbende opfølgningsmøder vil vi give dig den indsigt i boligmarkedet, der gør det muligt, at træffe de rigtige valg.
Vi fortæller dig også, når der kommer nyheder indenfor boligpræsentation og boligsalg, der kan sætte ekstra turbo på processen.
Derved opnår du maksimal indflydelse på dit eget boligsalg.

DET MED SMÅT

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos TRYG Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf. nr. 7011 2020, www.tryg.dk
Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages for kontorer beliggende i Europa. Virksomhedens ejer og ansvarlig ejendomsmægler er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk.
Ejendomsmæglervirksomheden er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islandsbrygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66,  www.ejendomsmaeglernaevnet.dk
Medarbejdere
Helle Gade, indehaver og ansvarlig ejendomsmægler, MDE
Marcus Boe Sørensen, Salg og Vurdering
Samarbejdsaftaler
Dansk Boligforsikring / Willis A/S
Jyske Medier
Din Avis
e-soft
Mindworking
C&B Systemer
Der modtages provision, vederlag, rabat for fremskaffelse af/henvisning  til:
Dansk Boligsforsikring / Willis A/S
Jyske Medier
Din avis
e-soft
Mindworking
C&B Systemer
Kontakt os for yderligere oplysninger om provisionens, vederlagets eller rabattens størrelse.